SLUŽBY


LASER SCANNING

Laserové 3D skenovanie je najmodernejšia technológia používaná na precízne zameranie reálnych objektov s pomocou laserového skenera. Je vhodná hlavne na veľkoobjemové 3D skenovanie. Poradíme Vám pred realizáciou projektu a sme k dispozícii počas a aj po skončení projektu s prípadnými ďalšími riešeniami na základe Vašich požiadaviek. Ponúkame naše profesionálne poradenstvo k rôznemu použitiu 3D dát. K našim službám patrí skenovanie budov, priemyselných hál, komplexných štruktúr, vozidiel všetkých druhov, pamiatok a historických komplexov, objektov a zariadení.


Výhody 3D laserového skenovania:

 • aktívna metóda zberu dát – vidí aj v tmavých a neosvetlených priestoroch
 • minimalizácia času pre zber dát oproti bežným metódam merania
 • vysoká efektivita merania (dva milióny meraní za sekundu) pri minimálnych nepresnostiach
 • meranie prebieha za plnej prevádzky a bez nutnosti prerušenia výroby
 • vysoká presnosť merania (pod 1.0 mm)
 • pracuje na bezpečnej frekvencii pre oči (1550 nm)

Použitie:

 • zameranie budov (interiéru a exteriéru) kultúrnych či prírodných pamiatok, fasád, sôch
 • zameranie mostov (cestné, železničné, technologické) a príslušenstva
 • zameranie výrobných, skladových, personálnych priestorov vrátane vybavenia (stroje, výrobné linky, oceľové konštrukcie, potrubia, stĺpy, osvetlenie, vzduchotechnika, káblové vedenia, tunely, atď.)
 • zameranie objektov za účelom stavebných výpočtov, projektovej dokumentácie, presnosti a postupnosti výstavby, sledovania deformácii v čase a pod.
 • zameranie priestorov za účelom zmerania rovnosti plôch
 • zameranie háld sypkého materiálu, pevných materiálov, za účelom výpočtu objemov
 • vytváranie 3D modelov predmetov, tovarov, objektov
LASER SCANNING

FOTOGRAMETRIA

Využíva 2D fotografie z veľkého množstva uhlov pohľadov na objekt a výpočet do 3D modelov za pomoci veľmi komplexných algoritmov s pomocou výkonných počítačov. Jej výhoda je vysoká presnosť, rýchlosť a široký rozsah veľkosti spracovávaného objektu od milimetrov po desiatky kilometrov štvorcových či celých mestských častí. Využitie je samostatné alebo v kombinácii s laserovým skenovaním.

Veľmi často sa využíva vo VR-AR riešeniach, kvôli vysokej realistickosti farieb a materiálov. Výstupy sú použiteľné aj v oblasti CAD spracovania malých objektov alebo celých budov v AutoCAD, REVIT (BIM) a ďalších aplikáciách.


Výhody fotogrametrického skenovania:

 • zber a kontrola integrity dát na mieste
 • veľká flexibilita veľkosti objektu od špendlíka po časť mestskej aglomerácie
 • vysoká presnosť merania (pod 0.05 mm)
 • vysoká kvalita a rozlíšenie textúry, tzn. materiálu objektu (32 bit na kanál x 3)
 • vhodné ako kombinácia s laserovým skenovaním

Použitie:

 • zameranie budov (interiéru a exteriéru) kultúrnych či prírodných pamiatok, fasád, sôch
 • zameranie objektov za účelom stavebných výpočtov, projektovej dokumentácie, presnosti a postupnosti výstavby, sledovania deformácii v čase a pod.
 • zameranie háld sypkého alebo pevného materiálu za účelom výpočtu objemov
 • vytváranie 3D modelov predmetov, tovarov, objektov
 • spracovanie podkladov pre reverzný dizajn

3D TLAČ

Zabezpečujeme tlačenie objektov podľa spracovaných 3D modelov až do veľkosti 700mm x 1700mm x 700mm


Vytváranie aplikácií pre virtuálnu realitu

Zabezpečujeme vytváranie aplikácií vo virtuálnom prostredí s využitím nami vytváraných 3D modelov. Aplikácie môžu mať rozsiahle využitie pre všetky oblasti hospodárstva.


OBLASTI POUŽITIA


Stavebné objekty

Zosnímanie dát pre architektov, inžinierov, stavbyvedúcich s ich požiadavkami na precízne a rýchle spracovanie dát v 2D či 3D výstupoch.

BIM – Building Information Modeling

3D laserové skenovanie napomáha plánovaniu v každej etape výstavby. S našimi 3D dátami môžete kedykoľvek porovnať súčasný stav stavby s CAD modelom. Drahé a časovo náročné opravy a dopracovania sú vďaka tejto kontrole minulosťou.

Reverzné inžinierstvo

Zosnímame vaše technológie a výrobky 3D laserovým skenerom, prípadne v kombinácii s fotogrametriou vo vysokej presnosti a rozlíšení. Následne tieto 3D dáta môžete použiť v 3D tlačiarni alebo na CNC stroji. Vieme Vám ponúknuť vytvorenie foriem pre CAD, ale aj zmeny dizajnu a vytváranie inovovaných produktov, nástrojov, ale aj rekvizít pre TV a filmovú produkciu.

Virtuálna realita a rozšírená realita

Ponúkame zosnímanie a vytvorenie 3D modelov budov, objektov a predmetov pre použitie vo virtuálnej realite alebo rozšírenej realite, vrátane optimalizácie dát a materiálov pre rôzne platformy použitia. Vytvárame prostredie virtuálnej reality pre možnosť použitia s VR okuliarmi.

Hry, Film, VFX, TV

3D skenovanie zrýchľuje tvorbu assetov a environmentov pre hry a filmy. K 3D/4D skenovaniu objektov, budov, vozidiel či lokácií je potrebná aj správna optimalizácia dát ako high/low retopologizácia, UV mapovanie a úprava textúr, ktorú ponúkame ako súčasť služby podľa potreby.

Znalecké posudky

Zabezpečujeme spracovanie 3D modelov a prípravu dát pre využitie v rámci oceňovania a spracovania znaleckých posudkov. Nami spracované presné dáta objektov, budov a technológií zabezpečujú detailné informácie o objekte, ktoré dokáže znalec využiť.

Chcete zistiť viac? Pošlite nám email. Profitujte na našich skúsenostiach v tejto oblasti. Radi Vám poradíme pred začatím Vašich projektov.

Máte pre nás projekt

kontakt na
spoločnosť
Prounion 3D Solutions