PROJEKT

Tento projekt je podporený z EFRR - európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov a sídlo prijímateľa:
PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Názov projektu:
3D SOLUTIONS

Miesto realizácie projektu:
Lučenec

Výška poskytnutého NFP:
163 452,60 EUR

Cieľ projektu:
Cieľom projektu "3D SOLUTIONS" je "Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti PROUNION, a.s."

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je vytvorenie nového 3D pracoviska v jednom z najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky, zvýšiť zamestnanosť a ponúkať nové produkty a služby. Nákupom potrebných technológií a softvéru, vývojom špeciálneho aplikačného softvéru a marketingovými aktivitami sa podporí vytvorenie nových služieb ako je skenovanie a implementácia 3D snímok do virtuálnej reality, monitorovanie územia a priestorov s využitím  pokročilých vizualizačných systémov a následne jej implementácia do virtuálnej reality pre rekonfigurovateľné služby a aplikácie hospodárskej a spoločenskej praxe. Nové typy vizualizácie dát poskytnú interaktívne rozhrania pre prácu s dátami a ich následné využitie, prenos do virtuálnej reality a 3D tlač.

Výstupy projektu:
Vývoj produktov a zavedenie nových služieb sa bude realizovať  prostredníctvom nákupu špeciálnej fotografickej a laserovej techniky, výpočtovej techniky, softwaru a tlačiarne, ktorým sa vytvorí špeciálne 3D pracovisko. Zároveň sa vyvinie špeciálny aplikačný softvér vybratým dodávateľom, ktorý bude slúžiť ako platforma pre e-shopy, ktoré chcú ponúkať svoje produkty prostredníctvom virtuálnych predajní. Týmto dôjde k inovácii produkčného procesu a inovácii produktu. Nadväzujúce marketingové aktivity zabezpečia propagáciu ponúkaných služieb 3D pracoviska.

PROUNION a.s. v rámci projektu vytvorí jedno pracovné miesto.

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie nájdete aj na:
www.opvai.sk
www.vicepremier.gov.sk
www.eufondy.sk

Chcete zistiť viac? Pošlite nám email. Profitujte na našich skúsenostiach v tejto oblasti. Radi Vám poradíme pred začatím Vašich projektov.

Máte pre nás projekt

kontakt na
spoločnosť
Prounion 3D Solutions