Kostol svätého Juraja, Kostoľany

Kostol svätého Juraja, Kostoľany

Za účelom digitalizácie kultúrneho dedičstva pred a po reštaurovaní sme boli prizvaní do malebného kostolíka sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. S pomocou laserového skenera a pozemnej fotogrametrie sa vytvoril kompletný 3D model interiéru aj exteriéru, napriek tomu, že tam bolo už nainštalované lešenie. Z týchto dát sa vytvoril plne otextúrovaný 3D model. Ako výstup sa použili tiež ortho pohľady na steny interiéru, ktoré obsahujú fresky z obdobia dvanásteho storočia.

detaily projektu

  • Dátum:   júl 2016
  • Zákazník:   Farnosť Ladice
  • Služba:   laserové skenovanie, fotogrametria, letecká fotogrametria, 3D model s textúrou

Chcete zistiť viac? Pošlite nám email. Profitujte na našich skúsenostiach v tejto oblasti. Radi Vám poradíme pred začatím Vašich projektov.

Máte pre nás projekt

kontakt na
spoločnosť
Prounion 3D Solutions