Kláštor Hronský Beňadik

Kláštor Hronský Beňadik

Za účelom sledovania stavebného vývoja opráv kláštora Hronský Beňadik, sa od roku 2012 zbierajú dáta formou pozemnej a leteckej fotogrametrie, laserového skenovania. Výstupy sú použité primárne na interné účely, ale zároveň k dispozícii pre správcu budovy. Výstupom sú mračná bodov a 3D mesh model s textúrami, ktorý bude k dispozícii na webovej stránke opátstva.

detaily projektu

  • Dátum:   marec 2012 - október 2021
  • Služba:   laserové skenovanie, fotogrametria, letecká fotogrametria, 3D model s textúrou

Chcete zistiť viac? Pošlite nám email. Profitujte na našich skúsenostiach v tejto oblasti. Radi Vám poradíme pred začatím Vašich projektov.

Máte pre nás projekt

kontakt na
spoločnosť
Prounion 3D Solutions