Topoľčianky - kaštieľ a zámok

Topoľčianky - kaštieľ a zámok

Za účelom digitalizácie kultúrneho dedičstva sme realizovali spracovanie 3D modelu laserovým skenovaním a fotogrametriou. S pomocou laserového skenera, leteckej a pozemnej fotogrametrie sa vytvoril kompletný 3D model exteriéru. Z týchto dát sa vytvoril 3D model plne otextúrovaný.

detaily projektu

  • Dátum:   máj 2015
  • Služba:   laserové skenovanie, fotogrametria, letecká fotogrametria, 3D model s textúrou

Chcete zistiť viac? Pošlite nám email. Profitujte na našich skúsenostiach v tejto oblasti. Radi Vám poradíme pred začatím Vašich projektov.

Máte pre nás projekt

kontakt na
spoločnosť
Prounion 3D Solutions